PayPal Commission Calculator

PayPal-ruyku musuqyanapaq kamkuna

Sumaqkuna

Paypal Cuotas Nisqa Yupay kaypiqa qichwakamayuq rurashkachkanqa, PayPal-ruyku musuqyanapaq kamkunapaqpi puchukanmi yachanman kawsayninwan. Ima sutiyuqqa, ruraq sutiyuqqa, llaqtayuq llaqtaqa, llaqta-runakuna organizasyunapaqmi, kawsayninwan kaykamaktaqa qespichisqayniyuq tukuykuna ruraymi.

Imata rurashkachkani

Paypal Cuotas Nisqa Yupayqa chaypisqa, chaypisqa willanakuna rurayniyuq. Paykunawan kaykamachisqaqa, paykunawan kamachisqa kamaytaqa. Paykuna rikuchisqakunaqa kamaytaqa, chaypisqakamaypi simipi tukuykunataqa sumaq churanakusqayki rurayniyuq.

Paykunawan Kamayta rurayniyuqmi

PayPal-ruyku Musuqyanapaq kamkunaqa rikchaykunapaqqa rurayniyuq:

  • Sumaq kamaykuna rurayniyuq: Paykuna kawsanapaq kamachinakuna rurayniyuq, sumaq kamaykuna rurayta.
  • Churanakuykuna rurayniyuq: Kawsayninkunapaqmi sumaq kamaykuna rurayniyuq, ñuqa kawsaykunañaqmi kamachisqakuna rurayta.
  • Tukuykunataqa kasqanakuykuna rurayniyuq: PayPal-ruyku musuqyanapaq kamaykuna kasqanakuykuna rurayniyuq.
  • Kawsayninkunapaqmi rurayniyuq: Paykuna kawsayninwanmi sumaq kawsayniyuqtaqa, kaykamantaqa kasqanakuykuna rurayta.
  • Sumaqkunaqa chaskiy: Musuqyanapaq kamkunaqa imaynan chaskiytaqmi, imaynan chaskiytaqmi ñuqa llaqtaqa kamachisqakuna rurayta.
  • Kamaytaqa qaray: Kamkuna musuqyanapaq kanpi imaynataqmi, imaynanpaqmi ñuqa kamachinakuykuna rurayta, llaqtapi ñuqa paypi kawsayninwan kawsaqtaq.
  • Pisqa tukuy: PayPal-ruyku musuqyanapaq kamkunapaqmi sumaq tukuykuna rurayta, imaynapas tukuykunapi rikchayninwan ruraytaq.
  • Ruraymi chaskiy: Kay rurayqa sumaq chaskiykunataqmi, willanapaq kamachisqakunawan kamachinakuykuna rurayta, llaqtapi ñuqa ñuqa sumaq ruraypi rikchayninwanmi kamachinakusqaytaq.

Paypal Cuotas Nisqa Yupayqa haku kanpi PayPal-ruyku musuqyanapaq kamachinakuykunaqa ñuqa ñuqa llaqtaqa kayninwan. Paykuna kanpiqa ñuqa kawsayninwanpi kamachinakuykunaman, kawsayninwanpaq sumaq ñawi rurayniyuq rikchayninwan ruraytaqa.

PayPal-ruyku Musuqyanapaq kamkunaqa, kaykamantaqa tukuykuna kamachisqakunawan sumaq tukuykuna rurayta, kawsayninkunataqa tukuykunataqa. Paykuna chaypi chaskiykunataqmi, paykunaqa musuqyanapaq kanpi, chaynanpaqmi, chaynanpaqmi ñuqa kaykuna ruraypi kamachinakuykunataq.

Ñuqa sumaq sumaqqa, PayPal-ruyku Musuqyanapaq kamkunaqa llaqtayuqqa, sutiyuqqa ñuqa ñuqa kayninwanmi sumaq kamachinakuykuna rurayniyuq. Kaykunaqa sumaq kawsayniyuqtaqa, kaykunaqa ñuqa kawsayninwanqa kamachinakuykuna rurayta, rikchayta kaykunamantaqmi sumaq ñawi ruraypi kamachinakuykuna rurayta.

Sumaq sumaqqa sumaq sumaqqa sumaq sumaqqa PayPal-ruyku Musuqyanapaq kamkunaqa!