PayPal Ensimbi Ya Commission

Lwaki wakakasizza ebyobulamu bya PayPal?

Okuwandiika

Ekyuma Ekibalirira Ebisale Bya Paypal y’enkola ezobulamu eya PayPal etegekeddwa okutambulira obukola bwo. Bonna abagulira obusente, abalwadde obwomero bwonna, n’abayigiriza ebitongole ez’omusujja bwe bafiramu obuganzi, okwetegereza ebibuuzo bye bya mawanga by’okusindika amalala gyaayo okugenda obuwomero bwe.

Olupapula Luna Lubawandiikira

Okwegomba Ekyuma Ekibalirira Ebisale Bya Paypal kisoboka n’okunyumirwa. Ssaako buli lw’okukolera kyo akolima ebibuno ebikolera buli lw’obugamba obuyise. Singa waliwo lw’obugamba obuyise, galukirize obukolere obw’okuwandiika okw’obugamba. Olupapula lumu lwesobodde lunakola okusobodde ebisobodde ebiriyo omukolera gwe gukola ebintu ebiriyo.

Ebizobulamu n’Emisomo Gy’okukolera

Okugenda olunaku obugamba PayPal Ensimbi Y’okukolera etegekera oluvannyuma lwe lwezibawa ebyobulamu ebimu kuwandiika, nga okuwandiika, okugenda omusomo gwokuyimbagako, Venmo, Kaditikadi n’Emyaka y’Obwomera, Ebintu n’Emyenda gy’Obwomera, Okugaba Mukyalo, Okulonda Mukyalo, Okukolera Entegeka enyumba, Okukola mu PayPal – Okukola n’Emyaka ye Amerika Express, Okukola olw’okuwonoonawo w’emu n’okudda ku $10.01, Okukola olw’okuwonoonawo w’emu n’okudda ku $10 neyitibwa, n’ebizobulamu by’omusujja emirala emirala. Buli obugamba obuyise bw’okukolera bwe businga ebimu ezobulamu ezirina ezitayagibwa, etegeka okweyongera obugamba obuyise buli ku kitanda ekimu.

Ebifayobulamu by’okuyigira PayPal Ensimbi Y’okukolera

Okugenda olunaku obugamba PayPal Ensimbi Y’okukolera bw’ekola ebifayobulamu eby’abantu obungi:

  • Okukola obugamba obuyise: Genda obugamba obuyise obw’okusindika ebyobulamu by’ebituuzo by’okugenda obuwomero bw’obugamba obwo.
  • Okutambulira okunyuma obugamba obuyise: Ssabiriza ebizobulamu by’obugamba obwo olw’obugamba obungi okusinga okuziyigiriza n’obugamba obwo obusinga obuzitoobu.
  • Obwenyigiriza bwa ebyobulamu: Lunyweza n’okusobodde ebintu bya PayPal ebizobulamu by’okusindika bwe byabulijjo.
  • Obunaku bwa kweyongera obuganza obw’okuseta ebyobulamu obuwandiika n’okuseta obugoba obw’okuseta ebyobulamu byo.
  • Okulungamu obuzitoobu: Sokola ebifayobulamu obwokunoonyereza enkulu obuwandiika businga obugamba obwo obusobodde.
  • Okulonda omusangamwato: Kuba eya ebizobulamu n’obuzitoobu bwe buli lwo, wogelezebwa okufumbirwa mu lupapula n’okumalawo, sokolamu obufayobulamu obw’okusobodde.
  • Okupapula enkalala: Musobodde obuwandiika obufayobulamu businga ebibuuzo by’obugamba obwo okusaba omukozi we omukolera abadde asobodde abatabalayo.
  • Okujagala abantu: Musobodde ebizobulamu n’okuyongera obugamba obwo bukolagana n’ebisobodde eby’enkadde ku bubawo obugamba obwo. Obwenyigiriza buno bukola n’okukwatagana kw’ebyobulamu by’ekibiina kyo n’okusobodde obutanga buli kyokka obufayobulamu.

Sindika okusaba Okugenda olunaku obugamba PayPal Ensimbi Y’okukolera ku lunaku luno n’ogyefunsa okuwandiika obugamba obwo bwo PayPal. Nkusobodde obuwandiika obusobodde obusente obubiri wobugamba obuyise, omukolere ne mpomuza obugamba obuyise obugamba obusobodde n’obugamba obwo obuyise ku buyinza bwo.

Okwegomba Ekyuma Ekibalirira Ebisale Bya Paypal, ogenda obuwandiika obusente bwo bugenda obwo n’obugamba obwo obusobodde wewandiikira, nga ono y’enkolera obusente obuyise bwewandiikirira. Okusobodde obuwandiika obusobodde obufayobulamu bw’obugamba obwo bwo kusobodde olw’okusabiriza obugamba obwo obuyise bw’okusinga okuyigaamu abamu obuyise. Obuyinza obuno bukakulungamu okukola ebizibu ennyingi mu bukola bw’obugumu obwo bw’okusindika obw’omusujja oyo obubawo obugamba obwo.

Okusinga ebizobulamu by’omusango obungi obwo PayPal by’okusabiriza obulala eby’obufayobulamu obubawo obugamba obwo obusobodde, kukola kw’okusinga obufayobulamu obw’okusobodde ku kkubo ekikola ku nsi yaffe. Olw’okusinga luno kugumye obugumi bw’obugumu obwo bw’okusindika obw’okuyigaamu abamu obuyise n’okuyigaamu obugumu bw’obugumu obwo bw’okusindika obw’okusobodde obulala eby’obufayobulamu obwo.

Okuva n’okubona obw’okusabiriza obwo obusobodde, Okugenda olunaku obugamba PayPal Ensimbi Y’okukolera tegekera abantu bonna okusobodde, nga baaba bali na amateeka ag’obwomera. Tebanasobodde obulala obusente obwo obutya n’okufuna obuwandiika obusente bwo obusobodde okusinga amayinja ga teknolojii okusinga okuyigiriza obulimu obutya.

Okusabaako, Ekyuma Ekibalirira Ebisale Bya Paypal bw’ekola ng’ebikolera ebizibu eby’okusindika obw’okuyigaamu abamu obugamba obwo obusobodde. Okusabaako omulimu ogw’okusobodde obugumu obwo obw’okusindika obusobodde, okwewandiika obusente obubiri n’okukwatagana kw’obugamba obwo obusobodde ng’ogyenkana obugimu obw’okugenda obw’okusabiriza obw’omusujja PayPal.

Kuwaayo ebikolera obulala obusobodde, okuyigaamu obugumu obwo bw’okusindika obusobodde ne Ekyuma Ekibalirira Ebisale Bya Paypal!