የ PayPal ሒሳብ መጠንናዎን ይግለጽ

የብሔራዊ ክፍያዎችን ለ PayPal ሒሳብ ይግለጽ

የአጠቃላይ ጉዳዮ

የ PayPal ክፍያዎች ማስያ የሚጠበቅ መረጃ ነው እንዴት እንደሚሰጥ ሒሳብን ለመሳሰሉ በቀላሉ ይሰጣል። ለተጠቃሚ ሽብር, በግልፅ አይነት የሚሰጥም ሕጋዊ ስራ, በግልፅ ቢያስገቡም ወይም በግልፅ ምንም ስራ ላይ የሚሰጥ አይነት ሒሳብ ለመሳሰሉ ልዩ ትርጉም ሊያስችል ይችላል።

ለስራዎ ስልክ እንዲሁም ለዋጋ እንዴት ነው

የሒሳብ ክፍያዎች ማወቅ ከተሰጠ በኃላ መጠን በሚሰጥ እና በልጥ፣ የ የ PayPal ሒሳብ ማዘጋጃቸውን ለመቀርብ አድርጎ ሳልሆነ ነው። በማሳወቅዎ ላይ ወይም በልጥ ለልግስና ወይም ለተጠቃሚ የሚሰጥ ሒሳብ አንድነት የሚሆንም የተጠቃሚ ወቅት የሚያስገቡ ስራ ላይ ይገልጻሉ። በየማስተካከል የተወሰኑ ሒሳብ አንድነቶችን የሚገባቸው ለውጥ የሚሰጥ ወይም በግልፅ ላይ የሚሰጥ የሆነ ሒሳብ አይነት አይነት ሒሳብን ለመተካከሉ በሚሞሉ ሁኔታዎች ይገልጻሉ።

የክፍያ አይነትና የሒሳብ መጠንናዎች

የ PayPal ሒሳብ ማዘጋጃቸውን ለመቀርብ የሚሆን ስለሆነ የተጠቃሚ አይነትን የሚሰጥ መጠን ስለሚሆንም የተጠቃሚ ወቅትን የሚገባቸው አይነቶች አንድነት እንዲሁም ግልፅ ላይ የሚሰጥ የሆነ ሒሳብ አይነት ሒሳብን የሚሰጥ አንድነት እንዲሁም በግልፅ ላይ የሚሰጥ የሆነ የተጠቃሚ አይነት ሒሳብ አይነት ሒሳብን ማዘጋጃ ባለመስማት አስቸኳይ ማይክሮፕስንት የ PayPal ሒሳብ ሃይል, ማርቶን እና የለንግስን እቃዎች፣ QR ኮድ የ $10.01 እና በላይ የተጠበቀ የብዛት የሚሰጥ የሆነ ሒሳብ አይነት አይነት ሒሳብንና በ $10 እና በታች የተጠበቀ የሚሰጥ የሆነ ሒሳብ አይነት የተጠበቀ የብዛት የሚሰጥ የሆነ ሒሳብ አይነት እና በግልፅ ላይ የሚሰጥ ባለመተካከሉ የተጠቃሚ አይነት አይነት ሒሳብን እንዲገልጽ ባለመቀሳቀስ ይችላሉ። ይህንን የሒሳብ አይነት ሒሳብ ማዘጋጃ በቀጥታ ለመከታተል የሚሰጡትን በሚሞሉት ውጤቶች የሚገባቸውን የሒሳብ አይነት ሒሳብን እንዴት ማድረግ ይችላሉ።

የሒሳብ አገልግሎት ማጽናናት

የ PayPal ክፍያዎች ማስያ ተሽከርካሪ የሚሆን የተጠቃሚን ማጽናናት ይችላል:

  • አስተካክለው የማይክሮፕስንትን ክስታንቶች ለማጽናናት ማጣራትን ይተርካል።
  • የተጠቃሚን ሒሳብ በየተጠበቀው የክፍያ አይነት ሒሳብን የማይመጣ አንድነት ሒሳብን ለመመስመር ይተረካል።
  • ብርሃንንና ስራዎችን መደገፍ የሚችል የሒሳብ አገልግሎትን ለመከታተል የተሳሰረበት ስልክ ይሰጣል።
  • መተንተን እና የምታስቀምጥ ስልክ፣ የተጠቃሚ ክፍያን ለመመስመር የሚሰጣቸውን ወቅትን ለመመልከት ይችላል።
  • የክፍያው ሒሳብን ለወሰኑ የሚሞሉ ወቅቶች እንዴት መከታተል ይችላል።
  • የውጤታችንን ሒሳብ ሒሳብ ከዚህ በቀላሉ በሚታይ እና በሌሎች ስልክ ላይ የሚሰጥ መሆኑን ይቀርባል።
  • የተጠቃሚን ሒሳብ እንዴት መሳሰሉን ይቀርባል።
  • መጠቀም ከመሰጠት በፊት በሁለት ሳልንስና በውጤታችን በማያቋርጥ እና የተጠቃሚ ስልክ ውስጥ በሚሰጥ ስልክ እየተጠቃሚነቱ መሳሰሉን ይቀርባል።
  • በማስተካከል የ PayPal ሒሳብ ማጽናናት ከፍተኛ እና ሌሎች የአገልግሎት የሚሰጥ የተጠቃሚ አይነት እንዲሆን እንዴት መጠቀም ይችላል።

በዚህ በመጀመሪያ መሣሪያ ውስጥ የ PayPal ሒሳብ ማጽናናትን መጀመር እና የማስቀመጥ ሒሳብ ሆነው ባለመቀሳቀስ በትንሽ አካባቢ እንዲሰጥ የሚረዱትን በመመልከት ይችላሉ።

የሒሳብ አገልግሎትን በመሰለን፣ የለንግስን መጠንናዎትን በመቀርብ የሚረዱትን የ PayPal ሒሳብ ማጽናናት እንዴት መጠቀም ይችላሉ።